ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο ιστότοπος omnibus.gr ανήκει και τον διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Δράσης επί του κοινωνικού φαινομένου της εξαφάνισης φυσικών προσώπων», με τον διακριτικό τίτλο «Omnibus», το οποίο αποτελεί Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία. Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο ή μας παρέχετε πληροφορίες μέσω αυτού, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις πρακτικές και τους συγκεκριμένους κανόνες ή όρους χρήσης που πιθανώς έχουν καταχωριστεί σε ειδικές ενότητες του ιστότοπου.

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενό του ιστότοπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση που διαφωνείτε οφείλετε να μην κάνετε χρήση του διαδικτυακού χώρου και του περιεχομένου του. Η ΑΜΚΕ Omnibus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, με μόνη την ανάρτησή του στον διαδικτυακό τόπο.

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τί είδους στοιχεία συλλέγουμε από τον ιστότοπό μας και πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες αφού τις συλλέξουμε. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στον ιστότοπο ngo-omnibus.org και όχι στους ιστότοπους άλλων οργανισμών με τους οποίους ενδεχομένως συνδεόμαστε ή συνδέονται αυτοί με εμάς. Επίσης, η παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου δεν έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε offline επαφή ανάμεσα σε εσάς και την ΑΜΚΕ Omnibus.

Α. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα / Newsletter / Mailing Lists

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη τού ιστότοπου ngo-omnibus.org υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις  του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και τον Νόμο 2774/1999) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει ο ιστότοπος είναι τα εξής:

Φόρμα συμμετοχής:

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση οικίας / αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, και email. Αν θελήσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις από τον ιστότοπό μας, η Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus θα καταγράψει και θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση e-mail σας γι' αυτόν το σκοπό. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή θελήσετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στη λίστα διευθύνσεων email, μπορείτε να το κάνετε γραπτώς στέλνοντας ένα σχετικό email στη διεύθυνση ngo-omnibus@outlook.com ζητώντας τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών σας στοιχείων.

Ο ιστότοπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών του και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου  και προς τις αρμόδιες αρχές. Ο ιστότοπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης για τη δράση του, στατιστικούς και βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών του.

Όταν δίνετε στην Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus προσωπικά δεδομένα, παίρνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι η διαχείριση των δεδομένων σας είναι ασφαλής.

Δυστυχώς, για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του Internet δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την προσπάθεια να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, η Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζετε σε εμάς και αυτό το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Δεν πρόκειται να δώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα άτομα ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποκαλύψουμε σε κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς λόγω της σχέσης τους με νομική δίωξη, δικαστική κλήτευση, έρευνα ή παρόμοια διαδικασία.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται από έναν ιστότοπο στον σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη του ιστότοπου για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου. Η Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus δεν χρησιμοποιεί τα cookies και κατ’ επέκταση δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιήσατε τον ιστότοπο στο παρελθόν.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν δημιουργείται ένα cookie. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ώστε να  μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies.

Β. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Επίσης, άλλοι ιστότοποι μπορεί να παρέχουν συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο. Οι ιστότοποι τρίτων λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους χρήσης και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου.

Η Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus δεν έχει τον έλεγχο των ιστότοπων τρίτων και όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των ιστότοπων αυτής της κατηγορίας και ότι δεν υιοθετεί ούτε είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτούς τους ιστότοπους.

Περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ΑΜΚΕ Omnibus δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία οφείλεται ή φέρεται να οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή τη στήριξη σε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτούς τους ιστότοπους.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, τα προσωπικά δεδομένα σας ή τις πρακτικές του εν λόγω ιστότοπου, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση ngo-omnibus@outlook.com.