• Διοίκηση

  Το τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο του «Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Δράσης επί του Κοινωνικού Φαινομένου της Εξαφάνισης Φυσικών Προσώπων», με τον διακριτικό τίτλο Omnibus (= για όλους), απαρτίζεται από τους ακόλουθους εταίρους – μέλη:

  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Κων/νος Ταγκούλης, Πολιτικός Επιστήμονας

  Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Μανώλης, Δημοσιογράφος - Πολιτικός αναλυτής

  Ταμίας: Νικόλαος Κλάδης, Οικονομολόγος

  Η Omnibus, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία, ιδρύθηκε την 4η Φεβρουαρίου 2013 και αποτελεί ενταγμένο φορέα στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο και δεν αποτελεί παράρτημα διεθνούς οργάνωσης. Η λειτουργία της υπόκειται στον έλεγχο των μελών της και δεν καθοδηγείται από οποιονδήποτε κρατικό φορέα, πολιτικό κόμμα ή Όμιλο εμπορικών συμφερόντων.

  Ως εθελοντικός φορέας δεν επιδιώκει, ούτε διανέμει μεταξύ των μελών του κέρδη. Ανάμεσα στους
  νέους κοινωνικούς επιστήμονες που απαρτίζουν εθελοντικά την Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus, συγκαταλέγονται εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ και ετερο-απασχολούμενοι που μας τιμούν με την παρουσία τους και μας καθιστούν υπερήφανους με τη συνέπεια, τον ζήλο τους για τον συνάνθρωπο και την επιστημοσύνη τους.

  Νομικά Έγγραφα:

  * Καταστατικό.

  * Δ.Ο.Υ.

  * Ένταξη στο Εθνικό και Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο.

  * Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


 • Σκοπός

  Σκοπός της Α.Μ.Κ.Ε. Omnibus είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, αφενός μεν προς τα οικογενειακά μέλη και τα οικεία πρόσωπα των εξαφανισθέντων ατόμων, αφετέρου προς τους ίδιους τούς (ηθελημένα ή αθέλητα) εξαφανισθέντες.


  Προϋπόθεση για την κοινωνική μας δράση, η έρευνα για την καταγραφή – κατανόηση του φαινομένου των εξαφανίσεων στην Ελλάδα, ευρήματα της οποίας θα αξιοποιηθούν σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και στον σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών, αλλά και η δικτύωσή μας με εγχώριους και διεθνείς Οργανισμούς.

 • Διαφάνεια & Έλεγχος

  Η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για να συνεχίσει η κοινωνία να εμπιστεύεται και να συμμετέχει ενεργά στο έργο των εθελοντικών Οργανώσεων. Οι απολογιστικές εκθέσεις που δημοσιοποιεί η ΑΜΚΕ Omnibus, αποτυπώνουν έμπρακτα την πίστη μας και τη δέσμευσή μας στις αρχές της ακεραιότητας, της αμεροληψίας και του σεβασμού στους υποστηρικτές (εθελοντές, μέλη και χορηγούς) του κοινωνικού και επιστημονικού μας σκοπού.

   

  Ετήσια Απολογιστική Έκθεση 2015.
  Ετήσια Απολογιστική Έκθεση 2014.
  Ετήσια Απολογιστική Έκθεση 2013.

Χορηγοί
© 2013-2016, NGO Omnibus | Terms of use | Privacy
Κατασκευή Ιστοσελίδων