Ομάδα Έρευνας

Οι άνθρωποι εξαφανίζονται ασχέτως ηλικίας, φύλου, χρώματος, κοινωνικού status. Άλλοτε ηθελημένα κι άλλοτε άθελά τους. Ανάμεσα στους πιο συνηθισμένους λόγους εξαφάνισης είναι τα προβλήματα υγείας και τα ατυχήματα. Εξαφανίζονται όμως και υγιείς άνθρωποι για λόγους οικογενειακούς, οικονομικούς, συναισθηματικούς. Ορισμένοι πάλι είναι θύματα απαγωγών, εγκληματικών ενεργειών, ενώ αρκετοί άλλοι καταλήγουν να γίνουν αυτόχειρες.

Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη δημοσιοποιημένα και ακριβή στοιχεία για το σύνολο των εξαφανισθέντων και τη δυναμική του κοινωνικού αυτού φαινομένου. Το ερευνητικό κενό είναι μεγάλο. Και αντίστοιχα μεγάλα, τα περιθώρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας.


Η Ομάδα Έρευνας της Omnibus έχει ως καθήκον της:

* Την επισκόπηση της ελληνικής νομοθεσίας και των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις εξαφανίσεις φυσικών προσώπων.

* Την καταγραφή της εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας για τις επιπτώσεις (ψυχολογικές, οικονομικές, νομικές κ.α.) που συνεπάγεται η εξαφάνιση ενός φυσικού προσώπου.

* Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών βέλτιστων πρακτικών αντιμετώπισης του κοινωνικού φαινομένου τής εξαφάνισης φυσικών προσώπων.

Ομάδα Δράσης

Στη χώρα μας, το μεγάλο ερευνητικό και πληροφοριακό κενό για τους εν Ελλάδι αγνοούμενους, συνυπήρχε μέχρι το 2013 με την απουσία αδειοδοτημένου φορέα, εκ μέρους της Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ), να δημοσιοποιεί περιστατικά εξαφάνισης ενηλίκων 18-60 ετών (εξαφανίσεις αλλοδαπών, τουριστών, φοιτητών, θυμάτων ενδο-οικογενειακής βίας, νοσούντων κ.α.).

Τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης αναλάμβανε ενίοτε η Ελληνική Αστυνομία. Ωστόσο, η ανάγκη για αποτελεσματικότερη κινητοποίηση και μεγαλύτερη προβολή ωθούσε συχνά τις Αρχές ή και τους οικείους των αγνοουμένων να ζητούν επικουρικά τη βοήθεια ΜΜΕ ή ακόμη και αναρμόδιων ΜΚΟ.

Η Ομάδα Δράσης της Omnibus, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της εποχής, στοχεύει:

* Στην παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής προς τα οικογενειακά και οικεία πρόσωπα των αγνοουμένων.

* Στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης προς τους εξαφανισθέντες / εντοπισθέντες.

* Στη λειτουργία Υπηρεσίας Ενημέρωσης, Εντοπισμού & Επανασύνδεσης εξαφανισθέντων φυσικών προσώπων με έμφαση στην έκδοση συναγερμών (Alerts) για εξαφανισθέντες ηλικίας 18-60 ετών.

© 2013-2016, NGO Omnibus | Terms of use | Privacy
Κατασκευή Ιστοσελίδων